Brief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de schouw naar wettelijke termijnen (6 mei 2008)