Initiatiefvoorstel-Wolfsen Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen (29.934); verslag van een schriftelijk overleg van de commissie voor BZK/AZ met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de schouw naar wettelijke termijnen (EK, K)7 juli 2008

Bijlagen