Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de Tweede Kamer van 6 maart 2008 over de besluiten die het kabinet op 29 februari 2008 heeft genomen naar aanleiding van de aanvaarding van het wetsvoorstel door de Eerste Kamer (TK 29.934, nr. 24)