Wet tijdelijk huisverbod (30.657); brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ter aanbieding van de toegezegde notitie "Burgemeester en Veiligheid" (EK, K)9 april 2009

Bijlage