Verplichte medewerking aan een bloedtest in strafzaken (31.241); memorie van antwoord (EK, C)