Wijziging van enkele belastingwetten (reparatie in verband met arresten van de Hoge Raad inzake pensioen- en lijfrenteaanspraken) (31.990), Terugwerkende kracht in fiscale regelgeving (25.212); brief van de staatssecretaris van Financiën inzake de problematiek van terugwerkende kracht verbonden aan fiscale wetsvoorstellen (EK 25.212, A)