Wijziging van enkele belastingwetten (reparatie in verband met arresten van de Hoge Raad inzake pensioen- en lijfrenteaanspraken) (31.990), Terugwerkende kracht in fiscale regelgeving (25.212); brief van de staatssecretaris van Financiën aan de Tweede Kamer over terugwerkende kracht in fiscale regelgeving (26 september 1997) (bijlage bij EK 25.212, A en ter inzage gelegd onder griffienummer 145539)