Bevorderen participatie jonggehandicapten door werk en arbeidsparticipatie (31.780); verslag van een schriftelijk overleg commissie voor SZW en de minister van SZW inzake de overgang van school naar werk voor jongeren met een arbeidsbeperking (EK, L)