Melding voorvallen in de burgerluchtvaart (29.977); verslag van een schriftelijk overleg van de commissies voor Verkeer en Waterstaat en voor Justitie over het rapport van de evaluatiecommissie Meldingsplicht Voorvallen Burgerluchtvaart (commissie-Van Delden) en de kabinetsreactie daarop (EK 29.977 / 24.804, J)