Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid (OCW) van 16 november 201016 november 2010