Wijziging Wet op het primair onderwijs inzake de invoering van bekostigingsvoorschriften voor minimumleerresultaten en de verbetering van het intern toezicht (31.828); brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap inzake de evaluatie good governance in het voortgezet onderwijs (EK, E)