Brief van het ministerie van Justitie aan de Europese Commissie over aanvullende informatie over de evaluatie dataretentierichtlijn (2 september 2010) (ter inzage gelegd bij EK 31.145, R onder griffienummer 147723)