Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens (31.145); brief van de minister van Veiligheid en Justitie met de Nederlandse inbreng voor de evaluatie van de Dataretentierichtlijn (EK, R)20 december 2010

Bijlagen