Bijlage 3: voorbeelden uit de politiepraktijk (ter inzage gelegd bij EK 31.145, R onder griffienummer 147723)