Brief van de Europese Commissie van 27 juli 2010 met aanvullende informatie over de evaluatie van de Dataretentie richtlijn (ter inzage gelegd bij EK 31.145, R onder griffienummer 147723)