Korte aantekeningen vergadering commissie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu / Wonen, Wijken en Integratie (VROM/WWI) van 18 januari 2011