32.565 XVIII

Wijziging begrotingsstaten Wonen, Wijken en Integratie 2010 (najaarsnota)Dit wetsvoorstel wijzigt de programmabegroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2010 voor het beleidsterrein Wonen, Wijken en Integratie. Deze wijzigingen houden verband met de Najaarsnota.


Stand van zaken

Het voorstel (TK 32.565 XVIII, nr. 1) is op 16 december 2010 zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 25 januari 2011 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

30 november 2010

titel

Wijziging van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 14 oktober van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 14 oktober, dan treedt zij inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 14 oktober van het onderhavige begrotingsjaar.


Documenten