Wijziging Wetboek militair strafrecht inzake opnemen strafuitsluitingsgrond rechtmatig geweldgebruik militairen (31.487 (R1862)); brief van de minister van Veiligheid en Justitie en de minister van Defensie inzake de aanbieding van het rapport 'Evaluatie implementatie/effectiviteit aanbevelingen Commissie Borghouts' (EK, G herdruk)