Begrotingsstaten Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en Waddenfonds 2011 (32.500 XI), Begrotingsstaten Infrastructuur en Milieu 2011 (32.500 XII); verslag van een schriftelijk overleg met minister van Infrastructuur en Milieu inzake halfjaarlijkse stand van zaken ten aanzien van de toezeggingen die door de minister aan de Eerste Kamer zijn gedaan (EK 32.500 XI / 32.500 XII, F)