Wijziging Wet op het primair onderwijs inzake de invoering van bekostigingsvoorschriften voor minimumleerresultaten en de verbetering van het intern toezicht (31.828); verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap inzake eindrapport implementatie code goed onderwijsbestuur (EK, G)