Wet bestuurlijke maatregelen nationale veiligheid (30.566); brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met het verzoek tot aanhouden van het wetsvoorstel (EK, niet als Kamerstuk gepubliceerd)