Wijziging Wet personenvervoer 2000 in verband met een verordening betreffende het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg (32.376); brief regering; Beantwoording vraag commissie inzake de onderhandse gunning van het stadsvervoer in de Stadsregio Amsterdam. (TK, 7)