Miljoenennota 2012 (33.000) ; brief van de staatssecretaris van Financiën over uitstel inzake uitvoering van de motie-Kuiper (ChristenUnie) c.s. (EK 33.000, F) over een studie naar een toekomstbestendig stelsel van hypotheekrenteaftrek (EK, S)