Miljoenennota 2012 (33.000) , Begrotingsstaten Algemene Zaken, Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2012 (33.000 III); brief inzake Bouwteam (EK 33.000 / 33.000 III, X)