Wijziging gemeentelijke indeling in deel provincie Fryslân (33.496); Memorie van toelichting (TK, 3)