Wijz. gem. herindeling Fryslan (zienswijze Friese Meren)
titel Wijz. gem. herindeling Fryslan (zienswijze Friese Meren)
datum 04-12-2012Is bijlage bij