Huurverhoging op grond van inkomen (33.129), Huurverhoging op grond van een tweede categorie huishoudinkomens (33.330), Wet verhuurderheffing (33.407), Novelle Wet verhuurderheffing (33.515); brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst ter aanbieding van de Analyse Scheefwonen (EK 33.129 / 33.330, K)