Wet vereenvoudiging regelingen Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) (33.327); verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) over de calamiteitenregeling Werkloosheidswet (EK, G)