Wijziging Wet op het voortgezet onderwijs inzake onderwijskwaliteit, onderwijstijd en vakanties (32.640); brief inzake toezending rapport Regioplan uit 2008 over tijdsbesteding van leraren n.a.v. toezegging aan de Eerste Kamer (EK, I)