32.640

Wijziging Wet op het voortgezet onderwijs inzake onderwijskwaliteit, onderwijstijd en vakantiesDit wetsvoorstel bevat een nieuwe regeling voor de onderwijstijd in het voortgezet onderwijs en in het praktijkonderwijs.

In hoofdzaak gaat het om het volgende:

  • er wordt een bredere definitie van «onderwijstijd» ingevoerd;
  • de ouder- en leerlinggeleding van de medezeggenschapsraad krijgen instemmingsrecht op de kwantitatieve en kwalitatieve invulling van de onderwijstijd en op de vaststelling of wijziging van de data van de (maximaal negen) dagen waarop geen onderwijs behoeft te worden verzorgd;
  • de rol van de Inspectie van het Onderwijs wordt veranderd: de Inspectie houdt toezicht op de kwantitatieve naleving van de urennorm en controleert of de voorwaarden voor inspraak en verantwoording in orde zijn.

De opgenomen maatregelen in dit wetsvoorstel worden tevens - in deels aangepaste vorm - voor Caribisch Nederland voorgesteld.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 32.640, A) is op 29 november 2011 aangenomen door de Tweede Kamer. VVD, SGP, CDA en PVV stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 26 juni 2012 na hoofdelijke stemming met 35 stemmen voor en 33 stemmen tegen aangenomen. De motie-Backer (D66) c.s. inzake vaststelling van een herzien beoordelingskader door de Inspectie van het Onderwijs (EK 32.640, G) is op 26 juni 2012 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. PvdA, ChristenUnie, GroenLinks, SP, D66, 50PLUS en PvdD stemden voor.


Kerngegevens

ingediend

12 februari 2011

titel

Wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met onderwijskwaliteit, onderwijstijd en vakanties

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

63
Bladeren:
[1-50] [51-63] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-63] documenten