Wet vereenvoudiging regelingen Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) (33.327); Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van SZW over gecombineerde indicatiestelling zorg en sociale zekerheid (EK, I)