Begrotingsstaat Justitie 2005 (29.800 VI); brief van de minister van Justitie ter aanbieding van het onderzoeksrapport : "Geboeid door de enkelband : Evaluatie pilot elektronische detentie" (TK, 167)