Initiatiefvoorstel-Fokke, Voortman en Schouw Wet raadgevend referendum (30.372), Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming (33.573), Initiatiefvoorstel-Fokke, Voortman en Schouw Wijziging Wet raadgevend referendum, houdende opneming van een opkomstdrempel en een horizonbepaling (33.934); brief regering; Voorhang van het ontwerpbesluit houdende regels ter uitvoering van de Wet raadgevend referendum (Besluit raadgevend referendum) (TK 33.934, 11)