33.934

Initiatiefvoorstel-Fokke, Voortman en Schouw Wijziging Wet raadgevend referendum, houdende opneming van een opkomstdrempel en een horizonbepalingDit initiatiefvoorstel van de Tweede Kamerleden Fokke (PvdA), Voortman (GroenLinks) en Schouw (D66) vult de Wet raadgevend referendum aan met een opkomstdrempel en een horizonbepaling. Met de indiening van dit voorstel voeren de initiatiefnemers een tijdens de behandeling van hun initiatiefvoorstel Wet raadgevend referendum aan de Eerste Kamer gedane toezegging (T01899) uit.

Het voorstel brengt ook enkele technische en redactionele wijzigingen aan in de Wet raadgevend referendum. De meeste aanpassingen vloeien voort uit de Wet aanpassing waterschapsverkiezingen die op 1 juli 2014 in werking is getreden. Daarnaast regelt dit voorstel dat ook bij referenda experimenten op grond van de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming kunnen worden toegepast.

Zie ook het Kamerstukkendossier over de uitvoering van de Wet raadgevend referendum (34.270).


Stand van zaken

Het voorstel (EK 33.934, A) is op 4 november 2014 aangenomen door de Tweede Kamer. ChristenUnie, SGP, Van Vliet, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, D66, GroenLinks, PvdA, PvdD en SP stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 20 januari 2015 als hamerstuk afgedaan. CDA, ChristenUnie en PVV is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

14 mei 2014

titel

Voorstel van wet van de leden Fokke, Voortman en Schouw tot wijziging van de Wet raadgevend referendum, houdende opneming van een opkomstdrempel en een horizonbepaling

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet raadgevend referendum in werking treedt. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na dit tijdstip, treedt zij in werking met ingang van de eerste dag van de derde kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst


Documenten