Regelgeving Ruimtelijke Ordening en Milieu (29.383); brief regering; Aanbieding Jaarverslag 2013 College van Toezicht collectieve beheersorganisaties Auteurs- en naburige rechten (TK, 238)