29.383

Regelgeving Ruimtelijke Ordening en MilieuDit dossier bevat officiële parlementaire publicaties over het meerjarenprogramma herijking van de VROM-regelgeving.


Stand van zaken

Naar aanleiding van de bespreking door de commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) op 14 september 2021 van het verslag van een nader schriftelijke verslag (EK 34.287 / 29.383, Q) over de onafhankelijke toetsing van milieueffectrapportages (EK 34.287 / 29.383, P) vond op 12 oktober 2021 met de minister van I&W een mondeling overleg plaats over de periodiek evaluatie van de milieueffectrapporten (MER) in relatie met de Omgevingswet.

Op 11 april 2023 heeft de commissie voor IWO een mondeling overleg plaats met de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat gevoerd over milieueffectrapportage.

De Eerste Kamercommissie voor IWO levert op 10 september 2024 inbreng voor schriftelijk overleg met met de minister van I&W over het onderzoek naar oorzaken van het ontbreken van essentiële informatie in milieueffectrapporten (EK 34.287 / 29.383, AD met bijlage).

De Eerste Kamercommissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) heeft bij brief van 18 juni 2024 inbreng geleverd voor schriftelijk overleg met de staatssecretaris van I&W over uitvoeringsprogramma VTH en jaarlijks overzicht bestuurlijke overleggen met agendering mer (EK 34.986/34.287/29.383, AL met bijlagen).

Nevele-arrest

De commissie voor IWO bespreekt het verslag van een nader schriftelijk overleg over de stand van zaken acties voortvloeiend uit het Nevele-arrest (EK 34.287 / 29.383 AB met bijlage) nadat de door het ministerie aangeboden technische briefing over het instrument milieueffectrapportage (mer) in relatie tot de Omgevingswet heeft plaats gevonden.

De technische briefing vond plaats op 18 juni 2024.


Kerngegevens

begonnen

31 mei 2010

titel

Regelgeving Ruimtelijke Ordening en Milieu

schriftelijke voorbereiding


Documenten

402
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-300] ... [401-402] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-300] ... [401-402] documenten