Implementatiewet richtlijn collectief beheer (34.243); Memorie van toelichting (TK, 3)