Prestaties in de strafrechtketen (33.173); brief regering; Criminaliteit en rechtshandhaving 2014 en Nationale Veiligheidsindices 2014 (TK, 9)