33.173

Prestaties in de strafrechtketenDe Algemene Rekenkamer heeft van oktober 2010 tot juni 2011 onderzoek gedaan naar de strafrechtketen. Zij hebben het presteren van de strafrechtketen onderzocht door het aantal gewelds- en vermogensmisdrijven dat de strafrechtketen in-, door- en uitstroomt in kaart te brengen en nader te analyseren.

De vraag daarbij was ook of en in welke mate daar zaken bij zijn die ongewenst de strafrechtketen uitstromen. Dit onderzoek sluit aan bij de doelstelling van de Algemene Rekenkamer om het doelmatig en doeltreffend functioneren van het Rijk en de daarmee verbonden organen te toetsen en waar mogelijk te verbeteren.


Stand van zaken 

De Eerste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie heeft op 17 april 2012 een briefing van de Algemene Rekenkamer over het rapport (TK 33.173, nr. 2) gekregen.


Kerngegevens

begonnen

16 februari 2012

titel

Prestaties in de strafrechtketen

schriftelijke voorbereiding


Documenten