Regelgeving Ruimtelijke Ordening en Milieu (29.383); brief regering; Besluit van 13 oktober 2015 tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer (rendementseisen kolencentrales) (TK, 249)