Regelgeving Ruimtelijke Ordening en Milieu (29.383); brief regering; Aanbieding ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit omgevingsrecht, het Besluit milieueffectrapportage en het Besluit algemene regels milieu mijnbouw (vergunning aanleg boorgat) (TK, 271)