Regelgeving Ruimtelijke Ordening en Milieu (29.383); brief regering; Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (grote rivieren, elektriciteitsvoorzieningen, ecologische hoofdstructuur, IJsselmeergebied en enige technische wijzigingen) (TK, 272)