Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen (34.555); Memorie van toelichting (TK, 3 herdruk)