Regelgeving Ruimtelijke Ordening en Milieu (29.383), Duurzame ontwikkeling en beleid (30.196); brief regering; Voordracht wijziging Activiteitenbesluit milieubeheer en Besluit brandstoffen luchtverontreiniging in verband met invoering E10-benzine (TK 29.383 / 30.196, 313)