EU en de rechtsstaat (35.295); brief aan de eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie inzake de mededeling: ‘Versterking van de rechtsstaat binnen de Unie: Een blauwdruk voor actie’ (EK, A). .

4 oktober 2019

Bijlage