Dit kamerstukkendossier bevat relevante documenten die betrekking hebben op de behandeling van het onderwerp EU en de rechtsstaat.


Stand van zaken

De Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) heeft bij brief van 3 februari 2023 nadere vragen aan de minister van BZK en de minister voor Rechtsbecherming voorgelegd naar aanleiding van het verslag van een schriftelijk overleg met de ministers van 31 januari 2023 (EK, AI met bijlage) over de brief van de minister van BZK van 7 september 2022 (EK, AF met bijlage) inzake het vervolg van het onderzoek naar hardvochtigheden in wetgeving, de hoofdlijnen van een wetsvoorstel tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en een visie op hardheidsclausules.

De commissie levert op 14 februari 2023 inbreng voor schriftelijk overleg over de brief van de minister en de staatssecretaris van BZK van 23 december 2022 (EK, AG met bijlage) over de hernieuwde Rijksbrede strategie voor het beschermen van het vrije en open publieke debat tegen desinformatie.


Kerngegevens

begonnen

3 oktober 2019

titel

EU en de rechtsstaat

schriftelijke voorbereiding


Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-83] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-83] documenten