Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (30.844), Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (31.953); brief van de minister van VROM met nadere informatie en de verdere uitwerking van de package deal (EK, 30.844 / 31953 O herdruk)