Informatie- en communicatietechnologie (ICT) (26.643); brief regering; Kabinetsreactie op het rapport ‘Voorbereiden op digitale ontwrichting’ van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en een overzicht van de geleerde lessen van de Citrix-problematiek (TK 26.643 / 30.821, 673)