Uitvoering EU-Verordening over het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven (35.689); Memorie van toelichting (TK, 3)