35.689

Uitvoering EU-Verordening over het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosievenDit wetsvoorstel geeft uitvoering aan EU-Verordening 2019/1148/EUPDF-document over het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven. De verordening reguleert het aanbieden, binnenbrengen, bezit en gebruik van precursoren voor explosieven. Precursoren voor explosieven zijn chemicaliën die gebruikt kunnen worden voor legitieme toepassingen, maar ook kunnen worden misbruikt voor de vervaardiging van explosieven. Voorbeelden van dergelijke precursoren zijn ammoniumnitraat, waterstofperoxide, aceton en zwavelzuur. Deze precursoren worden onder meer gebruikt in respectievelijk kunstmest, bleekmiddel, nagellak-remover en gootsteenontstopper.

De verordening beoogt de beschikbaarheid van precursoren voor explosieven voor particulieren te beperken, en bevordert dat verdachte transacties in de gehele toeleveringsketen op de juiste wijze worden gemeld.

De verordening is van toepassing met ingang van 1 februari 2021.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 2) op 11 februari 2021 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 2 maart 2021 als hamerstuk afgedaan.

Dit voorstel is opgenomen in de lijst van wetsvoorstellen van 27 januari 2021 waarvan het kabinet oordeelt dat zij spoedeisend zijn en het daarom wenselijk acht dat deze door de Eerste Kamer voor de verkiezingen van de Tweede Kamer 2021 plenair worden behandeld (EK 35.570, AD).


Kerngegevens

ingediend

18 december 2020

titel

Wijziging van de Wet precursoren voor explosieven en de Wet op de op de economische delicten ter uitvoering van Verordening (EU) 2019/1148 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 over het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven, tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 98/2013 (PbEU 2019, L 186)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten